Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης γονέων για τα σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017

Τάξεις 2015-2016 (Ε΄) / 2016-2017 (Στ') / 2ο Δημ.Σχ.Καρύστου

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Κοτζιάμπασης Μιλτιάδης
Ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν : 14/17*Αποκρυσταλλώνοντας το ερωτηματολόγιο καταλήγουμε σε κάποια βασικά συμπεράσματα:
  • Σε γνωστικό επίπεδο, γενικά οι διδασκαλίες κρίνονται επιτυχημένες σε όλα τα βασικά μαθήματα.
  • Υπάρχει μεγάλη αποδοχή των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς οι γονείς θεωρούν πως βοηθούν σε πολλαπλά επίπεδα.
  • Όσον αφορά τις εργασίες για το σπίτι και την κούραση των παιδιών στο σχολείο, παρατηρούμε πως δεν υπάρχει κάποια σαφής κατεύθυνση, αφού οι απόψεις διίστανται. Φυσικά, αυτό είναι λογικό, μιας και μιλάμε για μαθητές και μαθήτριες με διαφορετικά γνωρίσματα. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει αυτό που λέμε πως καλό είναι να μένουμε στο μέσο όρο των εργασιών τόσο στο σπίτι, όσο και στο χώρο της σχολικής αίθουσας και να αποφεύγουμε τις υπερβολές. Όπου είναι εφικτό, χρήσιμη θα ήταν και η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
  • Κλείνοντας, η εικόνα που είχαν παιδιά και γονείς για τον εκπαιδευτικό και το σχολείο μπορεί να θεωρηθεί πολύ θετική, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης (μιλώντας και γράφοντας πάντα σε προσωπικό επίπεδο).

(*3 δεν συμπληρώθηκαν λόγω απουσίας των γονέων)
ΠΑΙΖΩ & ΜΑΘΑΙΝΩ

Συνολικές προβολές σελίδας