Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

« ΞΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
 « ΞΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ»

 JA More than Money
Οι φωτογραφίες και το βίντεο των μαθητών και μαθητριών έχουν ανέβει ύστερα από έγκριση και υπογραφή των γονέων-κηδεμόνων. 
ΣΧΟΛΕΙΟ: 1ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΗ:

Ιορδάνογλου Ανέστης - Εθελόντρια: Καλομοίρη Ιωάννα
Καλογήρου Ολυμπία - Εθελοντής: Μιχαλόπουλος Αντώνης

ΕΚΤΗ ΤΑΞΗ:

Γεωργίου Δέσποινα - Εθελοντής: Μπουλούκος Γεώργιος
Διακάκη Σπυριδούλα - Εθελόντρια: Αναγνωστοπούλου Μαρία
Κοτζιάμπασης Μιλτιάδης - Εθελοντής: Νίκος Χοστελίδης

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε τρεις Παρασκευές από 4/4/14 έως 5/4/14 σε συνεργασία με το Σωματείο Νέων Επιχειρηματικότητας και τη συνεργαζόμενη με το Υπουργείο Παιδείας μη κερδοσκοπική οργάνωση «Junior Achievement» που  πραγματοποιεί παρόμοια προγράμματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συγκεκριμένα ο οργανισμός Junior Achievement Worldwide ιδρύθηκε το 1919 και είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός εφαρμογής προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση στον κόσμο με συμμετοχή πάνω από 10 εκατομμυρίων μαθητών σε 122 χώρες σε ετήσια βάση. Ο οργανισμός Junior Achievement - Young Enterprise Europe (JA-YE www.ja-ye.org) αποτελεί το μεγαλύτερο από τα 6 περιφερειακά κέντρα του οργανισμού Junior Achievement Worldwide, δραστηριοποιείται σε 38 χώρες με συμμετοχή 3,5 εκατομμυρίων μαθητών κάθε χρόνο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:


Παρακάτω παρατίθενται κάποια στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος. Η όλη εμπειρία κρίνεται από άριστη έως εξαιρετική. Το μόνο αρνητικό θεωρούμε πως είναι το  ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για να απολαύσουν τα παιδιά στο μέγιστο τις δραστηριότητες.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα JA More than Money εξοικειώνει τους μαθητές με έννοιες όπως: Διαφήμιση, Επιχείρηση, Επιχειρησιακό πλάνο, Καταναλωτής, Κατάθεση, Κέρδος, Υπάλληλος, Επιχειρηματίας, Εκτίμηση, Έξοδα, Εισόδημα, Ενδιαφέροντα, Επαγγελματικές δεξιότητες, Έρευνα Αγοράς, Διαχείριση χρημάτων, Αποταμίευση, Μοιράζω, Ξοδεύω.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων– Ανάλυση και ταξινόμηση δεδομένων, καταιγισμός ιδεών, σύγκριση δεδομένων, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ανάληψη αποφάσεων, ομαδικότητα, επίλυση προβλημάτων, ανάπτυξη λεξιλογίου, ανάπτυξη καινοτόμου σκέψης.

Το πρόγραμμα συνδέεται διαθεματικά με την Κοινωνική Αγωγή, τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, σε ζητήματα που θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά στην καθημερινή τους ζωή μεγαλώνοντας. 

Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε με ερωτηματολόγιο.ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-2)

ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΡΩΤΗ:  

  Χρήματα στην Τράπεζα

Οι μαθητές μαθαίνουν τι σημαίνει τραπεζικός λογαριασμός. Μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι «Community Game» κατανοούν καλύτερα το ρόλο και την σημασία του χρήματος στην κοινωνία.

Κύριες Έννοιες και Ικανότητες:
 • Κατανόηση του ρόλου των χρημάτων στην καθημερινή ζωή
 • Τα οφέλη ενός προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.
 • Σωστές χρηματικές επιλογές.
Διαχείριση προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού κάνοντας καταθέσεις και αναλήψεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ:

Η αίσθηση της αξίας 

Οι μαθητές βρίσκουν ιδέες για επιχειρήσεις ή επαγγέλματα που θα τους άρεσε να κάνουν προκειμένου να κερδίσουν χρήματα. Συνεχίζουν να παίζουν το παιχνίδι «Community Game» προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα το ρόλο των χρημάτων στην ζωή τους.

Κύριες Έννοιες και Ικανότητες:

 • Διάκριση μεταξύ εργαζόμενου και επιχειρηματία.
 • Τρόποι να κερδίσουν ένα εισόδημα μέσα από διάφορα επαγγέλματα ή μια μικρή επιχείρηση.
Εξάσκηση δεξιοτήτων διαχείρισης των χρημάτων μέσω της  επιχείρησης και των ηθικών πρακτικών.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 ( ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3-4)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ

 Ισορροπημένη κίνηση

Οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα τους συνδέοντάς με πιθανά μελλοντικά επαγγέλματα. Δουλεύοντας σε ομάδες οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα σχετικά με την έρευνα αγοράς και παίζουν τον τελευταίο γύρο του παιχνιδιού.

Κύριες Έννοιες και Ικανότητες:
 • Σύνδεση προσωπικών δεξιοτήτων με διάφορα επαγγέλματα.
 • Κατανόηση της έρευνας αγοράς.
 • Αναγνώριση τριών έως πέντε τρόπων να μοιράζονται, αποταμιεύουν και να ξοδεύουν το προσωπικό τους εισόδημα
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

 Χτίζοντας μια επιχείρηση 

Οι μαθητές εξερευνούν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και τους κλάδους των διαφορετικών επιχειρήσεων. Αναγνωρίζουν τα βασικά βήματα έναρξης και λειτουργίας μιας μικρής επιχείρηση

Κύριες Έννοιες και Ικανότητες
 • Τα βασικά βήματα σχεδιάζοντας και ξεκινώντας μία επιχείρηση.
 • Υπολογισμός εξόδων και εισοδήματος σε μία μικρή επιχείρηση.
Ανάπτυξη ενός βασικού επιχειρησιακού πλάνου βασισμένου στα ενδιαφέροντά τους και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.


ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

(ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5-6)


ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ

 Γίνε έξυπνος καταναλωτής 

Οι μαθητές συνεχίζουν να εξασκούνται αποταμιεύοντας και ξοδεύοντας σας επιχειρηματικές ομάδες. Εισάγεται στα παιδιά μέσω παιχνιδιού η φιλοσοφία να κάνουν έξυπνες καταναλωτικές κινήσεις. Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες προκειμένου να παίξουν τον πρώτο γύρο του «Business Game».


 
Κύριες Έννοιες και Ικανότητες

 • Έξυπνες καταναλωτικές κινήσεις.
 • Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ προσωπικών και επιχειρηματικών εξόδων.
 • Διαχείριση χρημάτων μέσω έξυπνων επιχειρηματικών και καταναλωτικών κινήσεων.
Εφαρμογή των βημάτων  που γίνονται για την επίλυση προβλημάτων στην κατοχή και λειτουργία μιας μικρής επιχείρησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΗ

Μάθημα έκτο: Υπεύθυνη Επιχείρηση Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης οι μαθητές μαθαίνουν τι σημαίνει δυσφήμηση και την σημαντικότητα των ηθικών επιχειρηματικών πρακτικών. Συνεχίζοντας να δουλεύουν σε επιχειρηματικές ομάδες, τα παιδιά ολοκληρώνουν το πρόγραμμα παίζοντας τον δεύτερο και τελευταίο γύρο του Business Game.

Κύριες Έννοιες και Ικανότητες
 • Αναγνώριση δυσφήμησης.
 • Εφαρμογή δεξιοτήτων διαχείρισης χρημάτων με προσομοίωση.
 • Κέρδη και ζημίες σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης.
Προώθηση της επιχείρησης μέσω της διαφήμισης.Ευχαριστούμε πολύ τους εθελοντές από τη Metlife που έτρεξαν το πρόγραμμα στο σχολείο μας.
Τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο.ΠΑΙΖΩ & ΜΑΘΑΙΝΩ

Συνολικές προβολές σελίδας